titlik maly ale dobry
obr obr
obr
Hľadaj:
svätí
Alfonz Mária de Liguori
Klement Mária Hofbauer
Gérard Majella
Ján Nepomucen Neumann
blahoslavení
Gašpar Stanggassinger
Január Mária Sarnelli
Peter Donders
Franciscus Xaverius
Seelos
Mykola Čarneckyj
Zynovij Kovalyk
Vasyl Velyckovskyj
Metod Dominik Trčka
Ivan Ziatyk
osobnosti
Bernard Lubienski
Marcel Van
Ivan Nahirnyj
Ján Ivan Mastiliak

bl. Franciscus Xaverius Seelos

* 11. januára 1819 v nemeckom Fussene
+ 4. októbra 1867 v New Orleans

beatifikovaný 09.04.2000
      Stalo sa kedysi, že v jednej farnosti - v Pittsburgu - žili dvaja svätí redemptoristi. Jedným z nich bol o. Ján Neumann, ktorého cirkev už skôr kanonizovala - vyhlásila za svätého. Jeho pomocníkom bol o. František Seelos.
      O. František sa narodil 11. januára 1819 v nemeckom Fussene, v katolíckej rodine. Šesť tried školy ukončil v rodnom Fussene. Neskôr bol prijatý na Akadémiu sv. Štefana v Ausburgu a na univerzitu v Mníchove. Už v tých časoch túžil stať sa kňazom, preto mu jeho farár zabezpečil štipendium pre ďalšie štúdium.
      V roku 1842 si prečítal oznam, že v Spojených Štátoch sú potrební kňazi, ktorí by pracovali medzi nemecky hovoriacimi veriacimi. Prihlásil sa k redemptoristom a tí ho poslali do Baltimoru. Tam bol prijatý do noviciátu. Rehoľné sľuby zložil 16. mája 1842. V decembri toho istého roku bol vysvätený na kňaza a v auguste nasledujúceho roka dostal dekrét do farnosti sv. Filomény v Pittsburgu.
      Sprvoti mal veľké ťažkosti s anglickým jazykom. Po jednej z jeho kázni sa jedna staršia žena vyjadrila, že z nej neveľa pochopila, ale je rada, že sa tak veľmi snažil. Neskôr sa stal takým známym kazateľom, že kvôli jeho kázňam prichádzali ľudia z celého okolia.
      Vo vtedajšom Pittsburgu sa veľmi zmáhalo anticirkevné zmýšľanie. Stávalo sa dokonca, že títo radikáli i fyzicky napadli duchovné osoby. Aj o. František to pocítil. Raz ho zavolal do svojho domu jeden človek, ktorý tvrdil, že má ťažko chorú veriacu manželku. O. František šiel, aby umožnil chorej prijať sviatosti. Čakalo ho tam prekvapenie, lebo len čo vošiel do domu neznámy muž sa na neho vrhol a zbil ho. Keď sa správa o tejto udalosti dostala na verejnosť o. Seelos len utišoval rozvášnených ľudí, ktorí túžili odplatiť krivdu, ktorá sa mu stala.
      V roku 1851 sa stal farárom. Snažil sa byť pre každého prístupný. Veriaci si ho vážili ako spovedníka a taktiež ako človeka, ktorý vedel vhodne poradiť. Mnohí už vtedy o ňom rozprávali, že je mužom svätého života.
      Raz za o. Františkom prišla žena so zvláštnou žiadosťou. Moja dcéra zomiera. Otče pomôžte jej, aby nezomrela. Po rozhovore s matkou i s dievčaťom zistil, že má epilepsiu. S veľkou vierou priviedol dieťa pred oltár Matky Božej a tam sa nad ňou pomodlil. Dievča bolo uzdravené. Stalo sa tiež, že za ním prišiel chromý človek so žiadosťou, aby ho uzdravil. Dobrý človek, ja nie som lekár, nemôžem ti vrátiť zdravie, odpovedal mu o. František. Chromý sa nedal len tak ľahko odbiť. Vyhodil barly cez okno a povedal že neodíde, kým ho neuzdraví. O. František prečítal stať zo Svätého Písma a potom ho požehnal. Chromý bol uzdravený.
      Po desiatich rokoch ho predstavení preložili do Baltimoru, kde bol farárom farnosti sv. Alfonza. Neskôr pracoval v Cumberlande, potom v Annapolise, a ďalšie tri roky od 1863 pôsobil ako misionár. V roku 1865 sa stal farárom v Detroite a o rok neskôr v New Orleanse. Svojou ohromnou horlivosťou a misijným zápalom si „vykoledoval“, že bol kandidátom na biskupa, ako jeho spolubrat redemptorista o. Jan Neumann. O. František napísal Svätému Otcovi list, v ktorom ho prosil, aby ho nemenoval biskupom, pretože je šťastný a spokojný ako obyčajný kňaz.
      Posledné mesiace svojho života prežil v New Orleans, kde pôsobil medzi nemecky hovoriacimi katolíkmi. V meste zúrila žltá horúčka, ktorou sa v septembri 1867 nakazil aj o. František. Napriek tomu aj naďalej pomáhal ľuďom postihnutým epidémiou, potešoval chorých i umierajúcich a veľa sa modlil. Z tohoto sveta ho Boh povolal do svojho kráľovstva 4. októbra 1867. Odišiel ticho a pokojne vo veku 48 rokov.
      Jeho smrťou sa neskončil dar liečenia. Istá žena bola vypočutá, keď ho prosila o vyliečenie zomierajúceho nemluvňaťa, ktoré ochorelo na zápal pľúc a mozgových blán. Uzdravilo sa aj šesnásťročné dievča choré na kiahne. Aj šesťročné dieťa choré na detskú obrnu bolo v roku 1938 uzdravené na príhovor o. Františka.
      Pápež Ján Pavol II ho v Ríme 9. apríla 2000 vyhlásil za blahoslaveného.
      Otec František, pros Boha za nás hriešnych!Pripomienky posielajte na adresu: atanazcssr@hotmail.com alebo pmandzak@gmail.com
Optimalizované pre FireFox, Mozillu, Operu a IE, rozlíšenie 800*600 a väcšie.
© Redemptoristi Michalovce