titlik maly ale dobry
obr obr
obr
Hľadaj:
svätí
Alfonz Mária de Liguori
Klement Mária Hofbauer
Gérard Majella
Ján Nepomucen Neumann
blahoslavení
Gašpar Stanggassinger
Január Mária Sarnelli
Peter Donders
Franciscus Xaverius
Seelos
Mykola Čarneckyj
Zynovij Kovalyk
Vasyl Velyckovskyj
Metod Dominik Trčka
Ivan Ziatyk
osobnosti
Bernard Lubienski
Marcel Van
Ivan Nahirnyj
Ján Ivan Mastiliak

bl. Január Mária Sarnelli

* 12. september 1702 v Neapole
+ 30. jún 1744

beatifikovaný 12.05.1996
sviatok 30. jún
      12.6.1996 vo Vatikáne za prítomnosti svätého Otca Jána Pavla II. bol prečítaný dekrét, ktorý pripočítal k blahoslaveným sluhu Božieho Januara Sarnelliho.
      Januar Sarnelli sa narodil 12. septembra 1702 v Neapole v šľachtickej rodine ako štvrté z ôsmich detí. Bol rovesníkom sv. Alfonza (zakladateľa redemptoristov), ktorý bol len šesť rokov od neho starší. Rodičia blahoslaveného sa starali o to, aby ich syn získal vhodné zamestnanie. Ako štrnásťročný chcel vstúpiť k jezuitom, ale jeho otec mu to nedovolil vzhľadom na jeho mladý vek. Neskôr však je zapísaný na univerzitu, študuje právo, aby po jeho ukončení mohol vstúpiť do diecézneho seminára v Neapole. V roku 1722 získal titul doktora. Ako spomína sv. Alfonz, Sarnelli bol veľmi ctený a vyhľadávaný advokát. Nachádzal čas k praktizovaniu každodenného rozjímania, častej účasti na Eucharistii a apoštoláte v nemocnici pri nevyliečiteľne chorých. A práve tu Sarnelli spoznával sv. Alfonza a rozoznával svoje životné povolanie. Od roku 1728 túžil zasvätiť sa Bohu v kňazstve. Ako seminarista sa pripojil k Alfonzovej skupine tzv. „večerných kaplniek“. Po teologických štúdiách v roku 1732 prijal kňazskú vysviacku a začal s dušpastierskou prácou v Neapole. Ako študent, neskôr ako kňaz menovaný kardinálom Pignattelim sa staral vo farnosti S. Agata di Pallazo v Neapole o ľudí, nachádzajúich sa na pokraji spoločnosti. Vo svojej činnosti zvláštnou starostlivosťou obdaril deti nadmerne zaťažené prácou. Tieto roky skúseností, ktoré boli tiež rokmi veľkého priateľstva so sv. Alfonzom, pomohli Sarnellimu rozhodnúť sa obetovať svoj život Bohu v misijnej činnosti cez novovzniknutú kongregáciu redemptoristov, do ktorej vstúpil roku 1733.
      Sarnelli sa húževnato angažoval v misijnej práci na vidieku, ale v srdci neustále živil myšlienku, že miestom jeho pôsobenia má byť Neapol a v ňom prevládajúci problém prostitúcie. V roku 1736 sa vracia do Neapola, kde začína apoštolát medzi chudobnými. Tu narážal na odpor svojich nepriaznivcov, ktorí sa mu vyhrážali smrťou. Nenechal sa však znechutiť, lebo bol presvedčený, že koná v súlade s Božou vôľou. Preto s otcovským pochopením ešte väčšou pastoračnou horlivosťou a starostlivosťou zahŕňal predovšetkým prostitútky Neapola. V snahe odstrániť tento hriech zriadil pre ne dom, zbieral almužny a hlásal Božie Slovo, aby im pomohol k obráteniu. Pri svojej práci bol prenasledovaný.
      Misijné a iné apoštolské práce vyčerpali a podlomili jeho zdravie. Ako píše Alfonz de Liguori, brat, ktorý ho opatroval, počul slová, ktoré Sarnelli vyslovil krátko pred smrťou: Otče môj, hľa tu som. Stvorenie sa vracia, k svojmu Stvoriteľovi, Syn sa vracia k Otcovi. Netúžim zomrieť ani žiť, túžim jedine po tom, čo ty chceš.
      Pán ho v pokoji povolal k sebe 30. júna 1744 vo veku 42 rokov. Jeho pozostatky boli uložené v kaplnke sv. Mikuláša v chráme S. Maria dell`Aiuto.Pripomienky posielajte na adresu: atanazcssr@hotmail.com alebo pmandzak@gmail.com
Optimalizované pre FireFox, Mozillu, Operu a IE, rozlíšenie 800*600 a väcšie.
© Redemptoristi Michalovce