titlik maly ale dobry
obr obr
obr
Hľadaj:
obr
Povolanie

Chceš sa stat redemptoristom?


– ak si presvedčený, že v láske a v službe iným môžeš naplniť svoj život a byť šťastným
– ak si zanietený pre Ježiša Krista a chceš ho z blízka nasledovať v jeho spôsobe života
– ak sa chceš deliť Radostnou zvesťou, že Ježiš je Spasiteľ a Vykupiteľ každého človeka
– ak sa túžiš celkom zasvätiť Pánu Bohu a čo najplnšie mu slúžiť ako redemptorista
– ak veríš, že Boh ťa volá do nášho spoločenstva redemptoristov východného obradu

Ako a kde sa prihlásiť?
Môžeš si podať písomnú žiadosť do 31.marca o prijatie do postulátu Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na adresu:

Viceprovincialát redemptoristov
Masaryková 35
07101 Michalovce

K vlastnoručne napísanej žiadosti treba priložiť:
– krstný list,
– krátky životopis,
– sobášny list rodičov,
– odporúčanie správcu farnosti,
– doklad o vzdelaní (kopia maturitného vysvedčenia, vyučného listu),
– lekárske svedectvo o zdravotnom stave.
Prijímacie pohovory sa uskutočňujú v júni.

Necítiš sa istý?     Ešte len o tom všetkom vážne premýšľaš?     Potrebuješ radu?

Ak sa necítiš ešte istý svojím povolaním, môžeš sa skontaktovať s o. Metodom, ktorý ti môže pomôcť v tvojom hľadaní:

o. Metod Lukačik, CSsR
Korunková 42
09031 Kolbovce
Tel.: 054 / 742 4741
0918038170
metodcssr@yahoo.com


Pripomienky posielajte na adresu: atanazcssr@hotmail.com alebo pmandzak@gmail.com
Optimalizované pre FireFox, Mozillu, Operu a IE, rozlíšenie 800*600 a väcšie.
© Redemptoristi Michalovce