titlik maly ale dobry
obr obr
obr
Hľadaj:
obr
bl. Metod Dominik Trčka
o. Ján Ivan Mastiliak
galeria
Matka Ustavičnej Pomoci

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
HRSŤ SPOMIENOK
(na roky 1950-1965)
obr
1

     Bolo 14. marca 1950. pri večeri v refektári Teologického ústavu redemptoristov v Obořišti u Dobříše bol dišpenz od mlčania s ohľadom na zajtrajší sviatok sv. Klementa Hofbauera. Večera sa končila. Už sa čakalo na znamenie predstaveného k modlitbám po jedle. Napriek predvečeru sviatku sv. Klementa, nálada bola skôr stiesnená pre celkovú situáciu, ktorá vtedy panovala na verejnosti. Vtom sa otvorili dokorán dvere do jedálne a do miestnosti rázne vstúpilo asi päť úradníkov, ktorí rýchlo obchádzali dlhé stoly stolovníkov a hľadali istú osobu. Keďže ju tak skusmo nenašli, - hľadali akiste rektora ústavu - vedúci vytiahol lístok a prečítal: "Dr. Ivan Mastyľák." Povstal som zo svojho miesta a povedal: "Ja som to." Normálne som sa pomodlil, ako keď niekto predčasne odchádza z refektára, vystúpil som do stredu, obrátil sa smerom k predstavenému, pokľakol, pobozkal zem, ako je zvykom, a odišiel som s úradníkmi. Povedali mi svoje obvyklé slová pri takýchto príležitostiach: "Pôjdete s nami, vysvetlíte niektoré veci a ráno sa vrátite späť."
     Stále ma sledovali, ale nechali ma pokojne sa pripraviť, preobliecť i zájsť do kaplnky sa naposledy pokloniť Eucharistickému Spasiteľovi. Všimli si, že mám ruku zovretú v päsť, a opýtali sa: "Čo to máte v ruke?" Otvoril som päsť - a bol tam ruženec.

na začiatok10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pripomienky posielajte na adresu: atanazcssr@hotmail.com alebo pmandzak@gmail.com
Optimalizované pre FireFox, Mozillu, Operu a IE, rozlíšenie 800*600 a väcšie.
© Redemptoristi Michalovce