Korolevo
      Redemptoristi rozvíjali svoju misijnú činnosť na Zakarpatskej Ukrajine od roku 1991, a tým nadviazali na tradíciu spred roku 1950. Medzi priekopníkov tejto zahraničnej apoštolskej činnosti patrí o. Štefan Ištvaník a vladyka Milan Chautur, ktorý bol toho času viceprovinciálom.
      Po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo v roku 1996 nájsť miesto pre nový kláštor. Novým pôsobiskom sa stalo mesto Korolevo, kde bola zakúpená rozostavaná budova penziónu, ktorá bola prispôsobená podmienkam kláštora a ukončená v roku 1999.
      Od roku 1998 sa rozbehli práce nad výstavbou nového chrámu Sv. Jána Krstiteľa. Základný kameň bol posvätený 7. júla 1998 a posviacka sa konala 7. júla 2002. Obidve slávnosti vykonal mukačevský eparcha vladyka Ivan Semedi. Okrem o. Štefana Ištvaníka pôsobili v Koroleve: o. Ján Čuchráč, o. Cyril Bučko, o. Juraj Rak a brat Petro Hoherčák. Posledný traja tam pôsobia aj dnes. Kňazi sa venujú farskej pastorácii, duchovným cvičeniam a v poslednom čase aj duchovným obnovám vo farnostiach. Od roku 2004 na Ukrajine pôsobí aj o. Peter Gerbery, a to vo farnosti Pidpolozja.