obr
obr
obr
Michalovce
     Silní vo viere, radujúc sa v nádeji, horliví v láske, planúc horlivosťou, pokorne zmýšľajúc a zotrvávajúc na modlitbách, redemptoristi ako apoštolskí muži a opravdiví žiaci Sv. Alfonza s radosťou nasledujú Krista Spasiteľa, majú podiel na jeho tajomstve a ohlasujú ho evanjeliovou prostotou tak života, ako reči, a sebazaprením a stálou pripravenosťou na ťažké úlohy prinášajú ľuďom hojné vykúpenie.
(Konštitúcia 20).
obr
Stará Ľubovňa
obr
Stropkov
obr
Korunková
obr
Pidpolozja
obr
Korolevo
     Vítame Vás na našich stránkach a ďakujeme, že ste si ich vybrali. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, bola založená sv. Alfonzom Maria Liguori v roku 1732 v Taliansku, s cieľom nasledovať príklad Spasiteľa Ježiša Krista hlásaním Božieho slova chudobným. Na tomto mieste chceme prezentovať históriu, život a spiritualitu redemptoristov. Keďže naša viceprovincia je gréckokatolícka, ponúkame Vám tiež možnosť stretnúť sa so spiritualitou redemptoristov previazanou so spiritualitou kresťanského východu.
Jaroslav Štelbaský, CSsR
protoigumen