Výroba ikonostasu pre kláštornú kaplnku v Michalovciach 29. 04. 2010