Prosby a poďakovania

Každého 25. v mesiaci sa modlíme pred relikviami bl. mučeníka protoigumena Metoda D. Trčku v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Modliac sa moleben k mučeníkovi, ďakujeme mu za jeho príhovor a prosíme v rozličných potrebách.

Aj Ty môžeš poslať svoje poďakovanie či prosbu bl. mučeníkovi Metodovi, ktorá potom bude prednesená počas molebenu. Text by sa mal začínať slovami: “Blahoslavený mučeník Metod, ďakujem Ti za …” alebo “Blahoslavený mučeník Metod prosím Ťa o príhovor u Nebeského Otca za …”.

 

Meno (povinný údaj)

Priezvisko (povinný údaj)

Nazov mesta/obce (povinný údaj)

Email (povinný údaj)

Prosba alebo poďakovanie

Zadajte kod na overenie
captcha