Posviacka cirkevnej materskej škôlky v Michalovciach