Pešia púť

Pozvánka na pešiu púť

https://www.facebook.com/groups/339130946249403/

https://www.youtube.com/watch?v=cKGHA4OVt-Q&feature=youtu.be

Pešia púť z Nižného Hrabovca do Michaloviec, ktorá sa uskutoční 27. augusta 2022, bude za každého počasia.
Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci.
Z Nižného Hrabovca by sme mali odísť okolo 7.15 hodine.
Ďalej budeme pokračovať podľa plánu, ktorý je na plagáte a propagačných materiáloch.
Je možné pripojiť sa k pútnikom aj počas púte na ktoromkoľvek mieste.
Pripomínam, že je potrebné prečítať si organizačné pokyny (pozri nižšie).
Osoby mladšie ako 18 rokov musia priniesť potvrdenie podpísané rodičmi (pozri nižšie)
Pripravujeme aj špeciálne tričko. Kto má záujem, nech píše čím skôr na: dominikmetodtrcka@gmail.com

Je možnosť vybrať si z veľkosti: M, L, XL, XXL

Tešíme sa na spoločne strávený čas.

 

 

Redemptoristi v Michalovciach a Gréckokatolícke farnosti v Nižnom Hrabovci, Poši, Nacinej Vsi, Michalovciach – Topoľanoch Vás pozývajú na 11. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2023.

Púť sa začne v Nižnom Hrabovci (pravdepodobne svätou liturgiou), odkiaľ sa pôjde po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavíme v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Časy na priloženom plagáte sú orientačné.

V prípade záujmu je možnosť prenocovať z piatku na sobotu v Nižnom Hrabovci (priniesť si karimatku a spacák).  Prihlásiť sa môžete do piatku 15. augusta 2023 na email: dominikmetodtrcka@gmail.com

V tom prípade by bol pre pútnikov pripravený program aj v piatok podvečer 25. augusta 2023.

Kto chce prísť až v sobotu 26. augusta ráno, alebo sa chce pripojiť cestou, nemusí sa prihlasovať.

Ďalšie informácie budú oznámené neskôr, aj prostredníctvom web stránky www.dmt.sk