Posledné príspevky

Plán sv. misií na rok 2006

misie 2006 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2005 15.01.2005 Stropkov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Ján Č. 19.01.2006 21.01.2006 Čičava obnova misií o.Milan, o.Atanáz 26.01.2006 29.01.2006 Čerhov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 18.02.2006 26.02.2006 Šamudovce misie o.Milan, o.Atanáz 01.03.2006 05.03.2006…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2005

misie 2005 dátum od dátum do miesto typ misionári 06.01.2005 09.01.2005 Lastomír obnova misií o.Milan, o.Atanáz 20.01.2005 23.01.2005 Dargov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 27.01.2005 30.01.2005 Gerlachov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 05.02.2005 13.02.2005 Čičava misie o.Milan, o.Atanáz 05.03.2005 13.03.2005 Ťačevo…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2004

misie 2004 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.01.2004 15.01.2004 Nižne Studene misie o.Štefan, o.Cyril 10.01.2004 18.01.2004 Lastomír misie o.Milan, o.Atanáz 22.01.2004 25.01.2004 Zemplínska Teplica obnova misií o.Milan, o.Atanáz 07.02.2004 15.02.2004 Dargov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 28.02.2004 07.03.2004 Spišská…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2003

misie 2003 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2003 18.01.2003 Zemplínska Teplica misie o.Anton, o.Milan 23.01.2003 26.01.2003 Trnava pri Laborci obnova misií o.Milan 08.02.2003 16.02.2003 Kurov misie o.Anton, o.Milan, o.Vladimír 05.03.2003 09.03.2003 Bardejov obnova misií o.Anton, o.Milan 15.03.2003 23.03.2003…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2002

misie 2002 dátum od dátum do miesto typ misionári 12.01.2002 20.01.2002 Trnava pri Laborci misie o.Milan, o.Štefan I. 24.01.2002 27.01.2002 Ruský Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Štefan I. 09.02.2002 17.02.2002 Bardejov misie o.Milan, o.Štefan I. 09.03.2002 17.03.2002 Prešov misie o.Anton, o.Jozef…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2001

misie 2001 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2001 14.01.2001 Úbrež obnova misií o.Anton 20.01.2001 28.01.2001 Ruský Hrabovec misie o.Anton, o.Jozef J. 03.02.2001 11.02.2001 Veľký Lipník misie o.Anton, o.Jozef J. 21.02.2001 25.02.2001 Sačurov obnova misií o.Anton 07.02.2001 11.03.2001 Bánske…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2000

misie 2000 dátum od dátum do miesto typ misionári 27.01.2000 30.01.2000 Davidov obnova misií o.Anton 26.02.2000 05.03.2000 Sačurov misie o.Anton, o.Vladimír 11.03.2000 19.03.2000 Vranov nad Topľou misie o.Miroslav, o.Mikuláš 01.04.2000 09.04.2000 Bánske misie o.Anton, o.Vladimír 20.05.2000 28.05.2000 Levoča misie o.Miroslav,…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 1999

misie 1999 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.02.1999 14.02.1999 Davidov misie o.Vladimír, o.Anton 26.02.1999 28.02.1999 Havaj obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš 19.03.1999 21.03.1999 Bukovce obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš 18.06.1999 20.06.1999 Bunkovce obnova misií o.Miroslav, o.Anton 18.09.1999 26.09.1999 Šambron misie…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 1998

misie 1998 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.03.1998 15.03.1998 Havaj misie o.Vladimír, o.Miroslav 21.03.1998 29.03.1998 Bukovce misie o.Vladimír, o.Miroslav 06.06.1998 14.06.1998 Bunkovce misie o.Miroslav, o.Jozef P. 00.00.1998 00.00.1998 Ľubovec obnova misií o.Vladimír 19.09.1998 27.09.1998 Helcmanovce misie o.Vladimír, o.Miroslav…
Čítať viac