Posledné príspevky

Plán sv. misií na rok 2001

misie 2001 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2001 14.01.2001 Úbrež obnova misií o.Anton 20.01.2001 28.01.2001 Ruský Hrabovec misie o.Anton, o.Jozef J. 03.02.2001 11.02.2001 Veľký Lipník misie o.Anton, o.Jozef J. 21.02.2001 25.02.2001 Sačurov obnova misií o.Anton 07.02.2001 11.03.2001 Bánske…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2000

misie 2000 dátum od dátum do miesto typ misionári 27.01.2000 30.01.2000 Davidov obnova misií o.Anton 26.02.2000 05.03.2000 Sačurov misie o.Anton, o.Vladimír 11.03.2000 19.03.2000 Vranov nad Topľou misie o.Miroslav, o.Mikuláš 01.04.2000 09.04.2000 Bánske misie o.Anton, o.Vladimír 20.05.2000 28.05.2000 Levoča misie o.Miroslav,…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 1999

misie 1999 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.02.1999 14.02.1999 Davidov misie o.Vladimír, o.Anton 26.02.1999 28.02.1999 Havaj obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš 19.03.1999 21.03.1999 Bukovce obnova misií o.Miroslav, o.Mikuláš 18.06.1999 20.06.1999 Bunkovce obnova misií o.Miroslav, o.Anton 18.09.1999 26.09.1999 Šambron misie…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 1998

misie 1998 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.03.1998 15.03.1998 Havaj misie o.Vladimír, o.Miroslav 21.03.1998 29.03.1998 Bukovce misie o.Vladimír, o.Miroslav 06.06.1998 14.06.1998 Bunkovce misie o.Miroslav, o.Jozef P. 00.00.1998 00.00.1998 Ľubovec obnova misií o.Vladimír 19.09.1998 27.09.1998 Helcmanovce misie o.Vladimír, o.Miroslav…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 1997

misie 1997 dátum od dátum do miesto typ misionári 20.09.1997 28.09.1997 Ľubovec misie o.Vladimír, o.Miroslav 11.10.1997 19.10.1997 Jakubany misie o.Vladimír, o.Miroslav 13.12.1997 21.12.1997 Sečovce misie o.Vladimír, o.Miroslav

Misie a obnovy misií 1923

misie 1923 dátum od dátum do miesto typ misionári 21.01.1923 28.01.1923 Brusnica misie o.Trčka, o.Nekula 18.02.1923 27.02.1923 Komloša misie o.Trčka, o.Nekula 02.03.1923 11.03.1923 Becherov misie o.Trčka, o.Nekula 14.03.1923 21.03.1923 Krajná Bystrá misie o.Trčka, o.Nekula 25.03.1923 02.04.1924 Miňovce misie o.Trčka, o.Nekula…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1924

misie 1924 dátum od dátum do miesto typ misionári 15.02.1924 22.02.1924 Šarišské Jastrabie misie o.Trčka, o.Nekula 16.03.1924 22.03.1924 Petrovci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula 23.03.1924 29.03.1924 Mikluševci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula 30.03.1924 05.04.1924 Šid (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1925

misie 1925 dátum od dátum do miesto typ misionári 08.02.1925 13.02.1925 Lomné obnova misií   01.03.1925 08.03.1925 Vernár misie   10.03.1925 19.03.1925 Šumiac misie   22.03.1925 29.03.1925 Blažov misie   30.03.1925 06.04.1925 Renčišov misie   30.03.1925 04.04.1925 Pstriná obnova misií…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1926

misie 1926 dátum od dátum do miesto typ misionári 03.02.1926 10.02.1926 Starina misie   11.02.1926 16.02.1926 Lekárovce obnova misií   00.02.1926 00.02.1926 Pusté Čemerné obnova misií   08.03.1926 16.03.1926 Vyšný Svidník misie   20.03.1926 28.03.1926 Čabalovce misie   28.03.1926 05.04.1926…
Čítať viac