Posledné príspevky

Ľudové misie v Brezine

V dňoch 6.-14. októbra 2007 sa uskutočnili sv. misie v Brezine. Viedli ich misionári redemptoristi o. Milan (Stará Ľubovňa) a o. Atanáz (Michalovce). Posledné misie v tejto farnosti sa uskutočnili ešte v roku 1942, kedy v dňoch 14.-22. novembra vo…
Čítať viac

Ružencový odpust

V dňoch 13.-14. októbra 2007 sa v kláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť organizovaná Arcibratstvom sv. ruženca so sídlom v Michalovciach. V sobotu sa v kázni prítomným pútnikom prihovoril o. Štefan Ištvanik, ktorý vedie Arcibratsvo. V nedeľu slúžil…
Čítať viac

Pozvanka na spomienkovú slávnosť

Dňa 6. októbra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí uskutoční spomienková slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku a prešovského vladyku bl. Pavla Petra Gojdiča. Bližšie informácie sú na www.spolocenstvo-rl.sk Všetci ste srdečne pozvaní. redemptoristi

Duchovné cvičenia

V dňoch 23.-27. septembra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia pre členov michalovskej viceprovincie redemptoristov. Na exercíciách sa zúčastnilo 12 spolubratov. Stretnutia viedol pražský provinciál redemptoristov P. Stanislav Přibyl. Bol to čas počúvania i modlitieb za…
Čítať viac

Príhovor provinciála redemptoristov P. Stanislava Přibyla počas odpustovej slávnosti bl. Metoda v Michalovciach

Nejdůstojnější vladyko, ctihodní spolubratři, bratři a sestry, milí přátelé,

Sešli jsme se zde v chrámu v Michalovcích na již tradiční výroční oslavě blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky. Jeho život i jeho hrdinská smrt jsou nám povzbuzením pro náš život. Možná už jsme ale po těch letech z naší pouti unavení, svět kolem nás je plný stále nových a nových podnětů a my tady každoročně slavíme totéž. Můžeme se tedy po těch letech ptát: „Je tato pouť ještě k něčemu? Má mi náš blahoslavený ještě co říci?“ Možná tyto otázky zní kacířsky, ale je naprosto nutné si je položit. Proč?

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V dňoch 25. – 26. august 2007 sa uskutočnila v chráme Sv. Ducha v Michalovciach liturgická slávnosť bl. protoigumena Metoda Dominika Trčku, ktorý svoj život položil za Krista v leopoldovskom väzení v čase komunistickej totality.

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku sa začala v sobotu o 17 hod. sv. ružencom, ktorý viedol br. Peter Labant.