Posledné príspevky

Mladí pútnici z Lastoviec a Michalian

Michalovce. Dňa 14. augusta 2007 navštívila kláštor redemptoristov v Michalovciach skupina mladých pútnikov, prevážne z Lastoviec a Michalian, vedená duchovným otcom Pavlom Obrazom. Mladí pútnici si najprv prezreli minimúzeum vo vestibule kláštora, venované histórii kláštora, chrámu ako aj pôsobenia redemptoristov…
Čítať viac

Odpustová slávnosť

bl.muč. Metoda D. Trčku, CSsR 25.-26.august 2007 Sobota: 17.00 Sv. ruženec 18.00 Večiereň 19.00 Archijerejská Božská Liturgia 20.30 Moleben k bl. mučeníkovi Metodovi s uctením ostatkov Nedeľa: 7.00 Utiereň 8.00 Svätá Liturgia 9.15 Svätý ruženec 10.00 Achijerejská Božská Liturgia, mirovanie,…
Čítať viac

Sviatok sv. Alfonza Mária de Liguori

Dňa 1. augusta si redemptoristi na celom svete uctia sv. Alfonza Máriu de Liguori (1696-1787), zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorej členovia sú populárne nazývaní redemptoristi. Sv. Alfonza za blahoslaveného vyhlásil pápež Pius VII. v roku 1816 a za svätého pápež…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2006

misie 2006 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2005 15.01.2005 Stropkov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Ján Č. 19.01.2006 21.01.2006 Čičava obnova misií o.Milan, o.Atanáz 26.01.2006 29.01.2006 Čerhov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 18.02.2006 26.02.2006 Šamudovce misie o.Milan, o.Atanáz 01.03.2006 05.03.2006…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2005

misie 2005 dátum od dátum do miesto typ misionári 06.01.2005 09.01.2005 Lastomír obnova misií o.Milan, o.Atanáz 20.01.2005 23.01.2005 Dargov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 27.01.2005 30.01.2005 Gerlachov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 05.02.2005 13.02.2005 Čičava misie o.Milan, o.Atanáz 05.03.2005 13.03.2005 Ťačevo…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2004

misie 2004 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.01.2004 15.01.2004 Nižne Studene misie o.Štefan, o.Cyril 10.01.2004 18.01.2004 Lastomír misie o.Milan, o.Atanáz 22.01.2004 25.01.2004 Zemplínska Teplica obnova misií o.Milan, o.Atanáz 07.02.2004 15.02.2004 Dargov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 28.02.2004 07.03.2004 Spišská…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2003

misie 2003 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2003 18.01.2003 Zemplínska Teplica misie o.Anton, o.Milan 23.01.2003 26.01.2003 Trnava pri Laborci obnova misií o.Milan 08.02.2003 16.02.2003 Kurov misie o.Anton, o.Milan, o.Vladimír 05.03.2003 09.03.2003 Bardejov obnova misií o.Anton, o.Milan 15.03.2003 23.03.2003…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2002

misie 2002 dátum od dátum do miesto typ misionári 12.01.2002 20.01.2002 Trnava pri Laborci misie o.Milan, o.Štefan I. 24.01.2002 27.01.2002 Ruský Hrabovec obnova misií o.Milan, o.Štefan I. 09.02.2002 17.02.2002 Bardejov misie o.Milan, o.Štefan I. 09.03.2002 17.03.2002 Prešov misie o.Anton, o.Jozef…
Čítať viac