Posledné príspevky

Pastorácia povolaní

V pastorácii povolaní napomáhame mladému človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie s vďačnosťou a radostnou veľkodušnosťou. Boh neprestajne povoláva človeka a zveruje mu konkrétne úlohy, ba aj celoživotné poslanie. Božie volanie je živé a…
Čítať viac

Ľudové misie na Ukrajine

Michalovská viceprovincia má svoj kláštor aj v Koroleve na Ukrajine. Otcovia Ondrej a Cyril zorganizovali v minulosti viacero apoštolsko-misijných prác v mukačevskej eparchii v regióne Zakarpatskej oblasti. V decembri budú viesť tieto apoštolské práce: 02.-05. 12. 2007 – Vinohradovo (pri…
Čítať viac

Ľudové misie v Bžanoch

V dňoch 20.-28. október 2007 sa v Bžanoch uskutočnili sväté misie. Táto malá dedinka pri Domaši patrí ako filiálka do farnosti Lomné. Ani najstarší obyvatelia obce si nepamätali na ľudové misie, ktoré pred rokom 1950 robili misionári redemptoristi z Michaloviec…
Čítať viac

Sviatok sv. Gérarda

Dňa 16. októbra sa na celom svete slávi sviatok sv. Gérarda Majellu. Tento svätý redemptorista je patrónom matiek v požehnanom stave a detí. Na jeho príhovor sa aj dnes dejú mnohé zázraky. Svedkami toho sú aj misionári redemptoristi, ktorí sa…
Čítať viac

Ľudové misie v Brezine

V dňoch 6.-14. októbra 2007 sa uskutočnili sv. misie v Brezine. Viedli ich misionári redemptoristi o. Milan (Stará Ľubovňa) a o. Atanáz (Michalovce). Posledné misie v tejto farnosti sa uskutočnili ešte v roku 1942, kedy v dňoch 14.-22. novembra vo…
Čítať viac

Ružencový odpust

V dňoch 13.-14. októbra 2007 sa v kláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť organizovaná Arcibratstvom sv. ruženca so sídlom v Michalovciach. V sobotu sa v kázni prítomným pútnikom prihovoril o. Štefan Ištvanik, ktorý vedie Arcibratsvo. V nedeľu slúžil…
Čítať viac

Pozvanka na spomienkovú slávnosť

Dňa 6. októbra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí uskutoční spomienková slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku a prešovského vladyku bl. Pavla Petra Gojdiča. Bližšie informácie sú na www.spolocenstvo-rl.sk Všetci ste srdečne pozvaní. redemptoristi