Posledné príspevky

Noví misionári milosrdenstva

Dňa 12. apríla 2019 Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak, o. Jaroslav Štelbaský a o. Maroš Dupnák. Dostali tak špeciálne poslanie, aby…
Čítať viac

Duchovná obnova v Tatrách

Druháci cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, prežívali svoju duchovnú obnovu uprostred Tatranskej prírody 4.-5. apríla 2019 v Tatranskej Lesnej. Dve triedy druhého ročníka spolu s triednymi profesorkami pozvali redemptoristov br. Gorazda Figuru CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR,…
Čítať viac

Duchovná obnova pre ŽŠR

Členovia Žiackej Školskej Rady sa po prvýkrát 28.2.2019 zúčastnili spoločnej duchovnej obnovy v kláštore gréckokatolíckych redemptoristov v Michalovciach.  Duchovnú obnovu viedol o. Miroslav Bujdoš, bývalý študent nášho gymnázia. Otec Miroslav nám ponúkol prednášku na tému: Ja a môj vzťah s…
Čítať viac