Posledné príspevky

Sväté misie v Ihľanoch

V dňoch od 15. do 23. júna 2019 prežívali veriaci farnosti Ihľany požehnaný misijný čas. Naposledy sa Sväté misie v tejto farnosti konali pred osemdesiatimi rokmi. Otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko a Jozef Kišák svojimi kázňami upriamili pozornosť poslucháčov na Boha, ktorý je láska….
Čítať viac

Noví misionári milosrdenstva

Dňa 12. apríla 2019 Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak, o. Jaroslav Štelbaský a o. Maroš Dupnák. Dostali tak špeciálne poslanie, aby…
Čítať viac

Duchovná obnova v Tatrách

Druháci cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, prežívali svoju duchovnú obnovu uprostred Tatranskej prírody 4.-5. apríla 2019 v Tatranskej Lesnej. Dve triedy druhého ročníka spolu s triednymi profesorkami pozvali redemptoristov br. Gorazda Figuru CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR,…
Čítať viac