Posledné príspevky

Výročie Kongregácie

Dnes slávi Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi výročie svojho založenia (r. 1732). Prosíme o modlitby za jej členov a za nové povolania do tejto kongregácie. Všemohúci Bože, mocou svojho Ducha tvoríš nové veci. * Pôsobením Svätého Ducha si dal povstať…
Čítať viac