Posledné príspevky

List P. Michaela pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Superior Generalis január 2020 Prot. No. 0000 001/2020 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách stretnutia v polovici šesťročia (tzv. Midsexennium meeting). Jednou z hlavných úloh týchto stretnutí bolo predstaviť, prediskutovať…
Čítať viac

Školské misie v Poprade

V dňoch 16. – 19. decembra 2019 sa konali misie na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Vedenie školy na čele s pani riaditeľkou Ing. Katarínou Krajňákovou nás srdečne privítali na tejto škole. Misijný tím tvorili o. Jozef Kišák CSsR, br….
Čítať viac

Sväté misie Kežmarok a Ľubica 19.-27.10.2019

Redemptoristi západného a východného obradu viedli ľudové misie v Kežmarku a Ľubici v rámci mimoriadneho misijného mesiaca október, presnejšie 19.-27. októbra. Medzi gréckokatolíckymi veriacimi misie viedli o. Jozef Jurčenko a o. Jozef Kišák. Požehnaný čas svätých misií začal už v piatok 18. októbra 2019 večernou krížovou…
Čítať viac