Nižšie svätenia a diakonát – Pavlo Hoherčak CSsR – 06. 07. 2011