Modlitebná spomienka na akciu "K" v chráme redemptoristov v Michalovciach 13. 04. 2010