Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.12.2013