Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku – 25. 12. 2012