Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku 25. 09. 2010