Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.06.2013