Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku 25. 03. 2011