Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku – 25. 01. 2013