Medzinárodný kongres redemptoristickej mládeže – Ľvov 09. – 14. 08. 2010