Kvetný víkend – nedeľa – akatist relikvie MsKS – 01. 04. 2012