Krížová cesta v gréckokatolíckej katedrále v Košiciach