Kontakty

Viceprovincia so sídlom v Michalovciach

Viceprovincialát

Masarykova 35

071 01 Michalovce

tel/fax: 056 64 336 74

mob: 0911 525 794

e-mail: vprovincial@misionar.sk

IBAN: SK9602000000001215491251

www.redemptoristi.nfo.sk

www.misionar.sk

*************************************

Redakcia Vydavateľstva Misionár

Masarykova 35

071 01 Michalovce

tel.: 056 6881 981; 0911 04 04 03

e-mail: vydavatelstvo@misionar.sk

IBAN: SK0609000000000480292873

www.misionar.eu

*************************************

Spoločenstvo Michalovce

Kláštor Svätého Ducha

Masarykova 35

071 01 Michalovce

tel.: 056 64 221 67

e-mail: micssr@misionar.sk

 www.bazilikaredemptoristi.sk 

*************************************

Spoločenstvo Stropkov

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Chotčanská 93/6

091 01 Stropkov

tel. igumen: 054 74 240 84

tel. dom: 054 74 227 87

e-mail: redestrop@gmail.com

www.grekat-farnost-stropkov.sk

 

*************************************

Spoločenstvo Stará Ľubovňa

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku

Mierova 34

064 01 Stará Ľubovňa

tel.: 052 43 221 60; 052 42 863 21

e-mail: slcssr@stonline.sk

www.cerkovsl.sk

 

*************************************

Spoločenstvo Korolevo

Redemptoristi Monastyr

Kláštor sv. Jána Krstiteľa

Vul. Ševčenka 14

UA-90332 Korolevo

Vinohradivskyj rajon

Zakarpatska obl.

Ukrajina

tel.: +380 314 324 973

e-mail.: korolevocssr@gmail.com

*************************************

Spoločenstvo Užhorod – Červenica

Kláštor sv. Gerarda

Vul. Marhitiča 23,

88 017 Užhorod – Červenica

Zakarpatska obl.

Ukrajina

*************************************