Časť dlažby pred "Kľaštorom" položená – 29. 10. 2010