Pastorácia povolaní

Pastorácia povolaní

V pastorácii povolaní napomáhame mladému človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie s vďačnosťou a radostnou veľkodušnosťou. Boh neprestajne povoláva človeka a zveruje mu konkrétne úlohy, ba aj celoživotné poslanie. Božie volanie je živé a…
Čítať viac