Pastorácia povolaní

Spoločná služba mladým

11. 02. 2015 zástupcovia všetkých štyroch reholí východného obradu pôsobiacich na Slovensku a teda Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rád svätého Bazila Veľkého a Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa vytvorili Komisiu pre pastoráciu mladých. Spoluprácu odštartovali prvou spoločnou…
Čítať viac

Nové publikácie

Redemptoristi v Michalovciach vydali dve zaujímavé dielka. „Misijná škola modlitby„, ako sám názov hovorí, týka sa nášho rozhovoru s Bohom – modlitby.  Jej autorom je redemptorista o. Milan Zaleha, dlhoročný misionár, ktorý v štyroch misijných príhovoroch formuluje základné princípy modlitby….
Čítať viac