Nezaradené

Vianočná reflexia o. Metoda

„On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Tieto slová z nicejsko-konštantinopolského Vyznania viery, zvlášť rezonujú v tieto vianočné sviatky, sviatky Narodenia nášho…
Čítať viac

Sviatok sv. Gérarda

Dňa 16. októbra sa na celom svete slávi sviatok sv. Gérarda Majellu. Tento svätý redemptorista je patrónom matiek v požehnanom stave a detí. Na jeho príhovor sa aj dnes dejú mnohé zázraky. Svedkami toho sú aj misionári redemptoristi, ktorí sa…
Čítať viac

Pozvanka na spomienkovú slávnosť

Dňa 6. októbra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí uskutoční spomienková slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku a prešovského vladyku bl. Pavla Petra Gojdiča. Bližšie informácie sú na www.spolocenstvo-rl.sk Všetci ste srdečne pozvaní. redemptoristi

Sviatok sv. Alfonza Mária de Liguori

Dňa 1. augusta si redemptoristi na celom svete uctia sv. Alfonza Máriu de Liguori (1696-1787), zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorej členovia sú populárne nazývaní redemptoristi. Sv. Alfonza za blahoslaveného vyhlásil pápež Pius VII. v roku 1816 a za svätého pápež…
Čítať viac