Ukrajina

Sväté misie v Bilkach na Zakarpatí

Redemptoristi michalovskej viceprovincie pôsobia na Zakarpatí už vyše 19 rokov. Najprv obetavo vypomáhali počas veľkých sviatkov ako Narodenie Pána Ježiša Krista, Bohojavlenije a Pascha, neskôr, keď založili monastier v Koroleve (Vinohradivskij rajon), začali slúžiť miestnej cirkvi aj misiami a duchovnými cvičeniami a stabilnejšou službou…
Čítať viac

Ľudové misie na Ukrajine

Michalovská viceprovincia má svoj kláštor aj v Koroleve na Ukrajine. Otcovia Ondrej a Cyril zorganizovali v minulosti viacero apoštolsko-misijných prác v mukačevskej eparchii v regióne Zakarpatskej oblasti. V decembri budú viesť tieto apoštolské práce: 02.-05. 12. 2007 – Vinohradovo (pri…
Čítať viac