Slovensko

Ľudové misie v Kružlove

Podľa záznamov z michalovskej kláštornej kroniky posledné misie v Kružlove pri Bardejove konali misionári redemptoristi v dňoch 21.-28. októbra 1934. Otcovia Vasiľ Musil a Augustín Kliment mali vtedy 35 kázní. Renováciu sv. misií uskutočnil o. Cyril Zakopal v dňoch 8.-12….
Čítať viac

Ľudové misie v Bžanoch

V dňoch 20.-28. október 2007 sa v Bžanoch uskutočnili sväté misie. Táto malá dedinka pri Domaši patrí ako filiálka do farnosti Lomné. Ani najstarší obyvatelia obce si nepamätali na ľudové misie, ktoré pred rokom 1950 robili misionári redemptoristi z Michaloviec…
Čítať viac

Ľudové misie v Brezine

V dňoch 6.-14. októbra 2007 sa uskutočnili sv. misie v Brezine. Viedli ich misionári redemptoristi o. Milan (Stará Ľubovňa) a o. Atanáz (Michalovce). Posledné misie v tejto farnosti sa uskutočnili ešte v roku 1942, kedy v dňoch 14.-22. novembra vo…
Čítať viac