Misie

Ľudové misie v Kružlove

Podľa záznamov z michalovskej kláštornej kroniky posledné misie v Kružlove pri Bardejove konali misionári redemptoristi v dňoch 21.-28. októbra 1934. Otcovia Vasiľ Musil a Augustín Kliment mali vtedy 35 kázní. Renováciu sv. misií uskutočnil o. Cyril Zakopal v dňoch 8.-12….
Čítať viac

Ľudové misie na Ukrajine

Michalovská viceprovincia má svoj kláštor aj v Koroleve na Ukrajine. Otcovia Ondrej a Cyril zorganizovali v minulosti viacero apoštolsko-misijných prác v mukačevskej eparchii v regióne Zakarpatskej oblasti. V decembri budú viesť tieto apoštolské práce: 02.-05. 12. 2007 – Vinohradovo (pri…
Čítať viac

Ľudové misie v Bžanoch

V dňoch 20.-28. október 2007 sa v Bžanoch uskutočnili sväté misie. Táto malá dedinka pri Domaši patrí ako filiálka do farnosti Lomné. Ani najstarší obyvatelia obce si nepamätali na ľudové misie, ktoré pred rokom 1950 robili misionári redemptoristi z Michaloviec…
Čítať viac

Ľudové misie v Brezine

V dňoch 6.-14. októbra 2007 sa uskutočnili sv. misie v Brezine. Viedli ich misionári redemptoristi o. Milan (Stará Ľubovňa) a o. Atanáz (Michalovce). Posledné misie v tejto farnosti sa uskutočnili ešte v roku 1942, kedy v dňoch 14.-22. novembra vo…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2006

misie 2006 dátum od dátum do miesto typ misionári 11.01.2005 15.01.2005 Stropkov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Ján Č. 19.01.2006 21.01.2006 Čičava obnova misií o.Milan, o.Atanáz 26.01.2006 29.01.2006 Čerhov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 18.02.2006 26.02.2006 Šamudovce misie o.Milan, o.Atanáz 01.03.2006 05.03.2006…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2005

misie 2005 dátum od dátum do miesto typ misionári 06.01.2005 09.01.2005 Lastomír obnova misií o.Milan, o.Atanáz 20.01.2005 23.01.2005 Dargov obnova misií o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 27.01.2005 30.01.2005 Gerlachov obnova misií o.Milan, o.Atanáz 05.02.2005 13.02.2005 Čičava misie o.Milan, o.Atanáz 05.03.2005 13.03.2005 Ťačevo…
Čítať viac

Plán sv. misií na rok 2004

misie 2004 dátum od dátum do miesto typ misionári 07.01.2004 15.01.2004 Nižne Studene misie o.Štefan, o.Cyril 10.01.2004 18.01.2004 Lastomír misie o.Milan, o.Atanáz 22.01.2004 25.01.2004 Zemplínska Teplica obnova misií o.Milan, o.Atanáz 07.02.2004 15.02.2004 Dargov misie o.Milan, o.Atanáz, o.Anton 28.02.2004 07.03.2004 Spišská…
Čítať viac