Misie

Ľudové misie v Lesnom

Obec Lesné sa nachádza v michalovskom okrese. Gréckokatolíci z tejto obce patrili do farnosti Pusté Čemerné. V období, keď komunistický režim nedovolil existenciu Gréckokatolíckej cirkvi, chrám bol zatvorený a veriaci sa iba s kantorom bez kňaza modlili „obednicu“ alebo iné spoločné modlitby. Na bohoslužby chodili…
Čítať viac

Ľudové misie v Nižnom Hrabovci

Gréckokatolíci z obce Nižný Hrabovec sú filiálnou obcou farnosti Poša. Misie sa tu ešte nikdy neuskutočnili, hoci z obce pochádza významný gréckokatolícky redemptorista Ján Ivan Mastiliak (1911-1989), ktorý žil a zomrel v povesti svätosti. Obyvatelia obce ho majú vo veľkej úcte a niektorí priamo hovoria,…
Čítať viac

Ľudové misie v Hromoši

Vďaka zachovanému misijnému krížu dnes s istotou vieme, že v obci Hromoš sa ľudové misie uskutočnili 13. – 20. októbra 1929. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, kto tieto misie konal, či to boli redemptoristi alebo nejakí iní misionári. Aj keď do obce príležitostne…
Čítať viac

Ľudové misie v Stebníku

Obec Stebník s takmer 350 obyvateľmi leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd. Gréckokatolíci z tejto obce patria do farnosti Chmeľova. Ľudové misie nie sú pre gréckokatolíkov neznámym pojmom. Uskutočnili sa tu už pred rokom 1950, ale málo kto si na ne pamätá. Niektorí…
Čítať viac

Ľudové misie v Matovciach

Obec Matovce sa nachádza na hlavnej, dnes veľmi frekventovanej, z Giraltoviec do Svidníka. Pôvodne obec patrila do farnosti Soboš. Dnes sú Matovce a Soboš filiálkami farnosti Fijaš. Veriaci z Matoviec mali možnosť prvý raz prežívať sväté misie vo svojej obci. V minulosti, ešte pred…
Čítať viac

Ľudové misie v Čižaticiach

V dňoch 3. – 11. október 2009 sa vo farnosti Čižatice uskutočnili ľudové misie. Pôvodne gréckokatolíci z tejto obce patrili pod farnosť Kráľovce. V roku 2006 vznikla nová farnosť zo sídlom v Čižaticiach a filiálkami Rozhanovce a Vajkovce. S myšlienkou zorganizovania sv. misií v novej farnosti prišiel jej…
Čítať viac

Obnova sv. misií v Pozdišovciach

Dňa 11. – 14. júna 2009 prebehla vo farnosti Pozdišovce obnova svätých misií, ktorú viedli otcovia misionári – o. Mikuláš Tressa a o. Metod Lukačik. Okrem povzbudivých kázní a osvieženia si predsavzatí spred roka, počas obnovy bolo nezabudnuteľnou udalosťou prijatie iniciačných…
Čítať viac