Misie

Prešovské sväté misie 2012

V dňoch 20. – 28. októbra 2012 vyvrcholili celomestské sv. misie v Prešove. Ich heslom bol citát z Jánovho evanjelia: „Keď uveríš, uvidíš Božiu slávu.“ Sv. misie sa konali v štyroch rímskokatolíckych a dvoch gréckokatolíckych farnostiach. Robilo ich šesť misijných tímov z troch reholí: dva misijné…
Čítať viac

Ľudové misie v Drienove

V dňoch 16. – 24. jún 2012 sa v Drienove uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi misionári o. Milan Zaleha a o. Jozef Troja. (fotografie: Galéria-Sv. misie a obnovy-Sv. misie Drienov – 34 fotografií)