Misie

Plán sv. misií na rok 2020

24.02.2020 28.02.2020 czš s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov Školské misie o. Jozef Kišak, br. Gorazd Figura 07.03.2020 15.03.2020 Orechová Ľudové misie o. Jozef Jurčenko, o. Jozef Kišak 23.03.2020 25.03.2020 CZŠ apoštola Pavla…
Čítať viac

Prešovské sväté misie 2012

V dňoch 20. – 28. októbra 2012 vyvrcholili celomestské sv. misie v Prešove. Ich heslom bol citát z Jánovho evanjelia: „Keď uveríš, uvidíš Božiu slávu.“ Sv. misie sa konali v štyroch rímskokatolíckych a dvoch gréckokatolíckych farnostiach. Robilo ich šesť misijných tímov z troch reholí: dva misijné…
Čítať viac

Ľudové misie v Drienove

V dňoch 16. – 24. jún 2012 sa v Drienove uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi misionári o. Milan Zaleha a o. Jozef Troja. (fotografie: Galéria-Sv. misie a obnovy-Sv. misie Drienov – 34 fotografií)