Misie do r. 1950

Misie a obnovy misií 1923

misie 1923 dátum od dátum do miesto typ misionári 21.01.1923 28.01.1923 Brusnica misie o.Trčka, o.Nekula 18.02.1923 27.02.1923 Komloša misie o.Trčka, o.Nekula 02.03.1923 11.03.1923 Becherov misie o.Trčka, o.Nekula 14.03.1923 21.03.1923 Krajná Bystrá misie o.Trčka, o.Nekula 25.03.1923 02.04.1924 Miňovce misie o.Trčka, o.Nekula…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1924

misie 1924 dátum od dátum do miesto typ misionári 15.02.1924 22.02.1924 Šarišské Jastrabie misie o.Trčka, o.Nekula 16.03.1924 22.03.1924 Petrovci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula 23.03.1924 29.03.1924 Mikluševci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula 30.03.1924 05.04.1924 Šid (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1925

misie 1925 dátum od dátum do miesto typ misionári 08.02.1925 13.02.1925 Lomné obnova misií   01.03.1925 08.03.1925 Vernár misie   10.03.1925 19.03.1925 Šumiac misie   22.03.1925 29.03.1925 Blažov misie   30.03.1925 06.04.1925 Renčišov misie   30.03.1925 04.04.1925 Pstriná obnova misií…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1926

misie 1926 dátum od dátum do miesto typ misionári 03.02.1926 10.02.1926 Starina misie   11.02.1926 16.02.1926 Lekárovce obnova misií   00.02.1926 00.02.1926 Pusté Čemerné obnova misií   08.03.1926 16.03.1926 Vyšný Svidník misie   20.03.1926 28.03.1926 Čabalovce misie   28.03.1926 05.04.1926…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1927

misie 1927 dátum od dátum do miesto typ misionári 12.03.1927 27.03.1927 Ruski Kerestur (ep. Križevac) misie   29.03.1927 07.04.1927 Kucura (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula, o.Zakopal 12.04.1927 19.04.1927 Rokytov misie   15.05.1927 22.05.1927 Klokočov misie   24.05.1927 29.05.1927 Choňkovce obnova…
Čítať viac

Misie a obnovy misií 1928

misie 1928 dátum od dátum do miesto typ misionári 12.02.1928 19.02.1928 Vyškovce misie   26.02.1928 02.03.1928 Pčolinné obnova misií   03.03.1928 09.03.1928 Rokytov obnova misií   00.03.1928 00.03.1928 Kucura (ep. Križevac) obnova misií o.Trčka, o.Zakopal 09.03.1928 13.03.1928 Đurđevo (ep. Križevac)…
Čítať viac