Kláštory

Príhovor provinciála redemptoristov P. Stanislava Přibyla počas odpustovej slávnosti bl. Metoda v Michalovciach

Nejdůstojnější vladyko, ctihodní spolubratři, bratři a sestry, milí přátelé,

Sešli jsme se zde v chrámu v Michalovcích na již tradiční výroční oslavě blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky. Jeho život i jeho hrdinská smrt jsou nám povzbuzením pro náš život. Možná už jsme ale po těch letech z naší pouti unavení, svět kolem nás je plný stále nových a nových podnětů a my tady každoročně slavíme totéž. Můžeme se tedy po těch letech ptát: „Je tato pouť ještě k něčemu? Má mi náš blahoslavený ještě co říci?“ Možná tyto otázky zní kacířsky, ale je naprosto nutné si je položit. Proč?

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V dňoch 25. – 26. august 2007 sa uskutočnila v chráme Sv. Ducha v Michalovciach liturgická slávnosť bl. protoigumena Metoda Dominika Trčku, ktorý svoj život položil za Krista v leopoldovskom väzení v čase komunistickej totality.

Odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku sa začala v sobotu o 17 hod. sv. ružencom, ktorý viedol br. Peter Labant.