Kláštor Stropkov

Desiate výročie zboru Svätých Cyrila a Metoda v Stropkove

V sobotu 13. februára 2010, v našom farskom chráme, ktorý je zasvätený Svätým slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi, bola malá slávnosť pri príležitosti desiatych narodenín nášho chrámového zboru. Táto slávnosť začala o 16.30 hod., pobožnosťou MOLEBENU K NAŠIM SVÄTÝM OTCOM, APOŠTOLOM ROVNÝM CYRILOVI A METODOVI, UČITEĽOM SLOVANOV,…
Čítať viac

Prezentácia knihy „Známy neznámy. Život a dielo redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka (1911-1989)“ v Stropkove

Do nášho gréckokatolíckeho chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove dňa 20. 1. 2010, t.j. v stredu, zavítali naši spolubratia o. Atanáz Mandzák a o. Metod Lukačik z Michaloviec. Cieľom ich návštevy bolo priblížiť veľkú osobnosť našej gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia na Slovensku, ktorou je…
Čítať viac

Milí čitatelia! V novom roku 2010 Vám zo srdca prajem hojnosť Božieho požehnania a Panna Mária nech Vám vyprosí potrebné milosti, aby ste rástli vo viere nádeji a láske a splnili Božiu vôľu. Možno že viete že v dňoch od 18 do 25 januára…
Čítať viac

Pozvánka

Dňa 15. augusta 2009 v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove počas svätej liturgie o 10.00 hod. zložia v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa večné rehoľné sľuby br. Marek Kriška a br. Miroslav Bujdoš. Prosíme o modlitbu a zároveň pozývame na…
Čítať viac