Kláštor Stropkov

Milí čitatelia! V novom roku 2010 Vám zo srdca prajem hojnosť Božieho požehnania a Panna Mária nech Vám vyprosí potrebné milosti, aby ste rástli vo viere nádeji a láske a splnili Božiu vôľu. Možno že viete že v dňoch od 18 do 25 januára…
Čítať viac

Pozvánka

Dňa 15. augusta 2009 v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove počas svätej liturgie o 10.00 hod. zložia v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa večné rehoľné sľuby br. Marek Kriška a br. Miroslav Bujdoš. Prosíme o modlitbu a zároveň pozývame na…
Čítať viac