SV. MIKULÁŠ V STROPKOVE

XIII. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

Zbor svätých Cyrila a Metoda na dovolenke aj púti v Maďarsku

Prvé sväté prijímanie v Stropkove

Duchovná obnova o duchovnom povolaní - Stropkov 2014

Dňa 1. februára 2014 sa v Stropkove uskutočnil Detský karneval.

V Nedeľu po Kristovom narodení o 16.00 hod. v gréckokatolíckom chráme Svätých Cyrila a Metoda v Stropkove sa začalo Vianočné pastorále.

Dňa 25. decembera 2013 - na sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - sa v gréckokatolíckom chráme Svätých Cyrila a Metoda uskutočnilo Vianočné pásmo.

Sviatok svätého Mikuláša v Chráme svätých Cyrila a Metoda v Stropkove.

XII. Stropkovský Metodov Memoriál