Dňa 25. marca 2014 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

A ešte fotografie z karnevalu

Dňa 25. februára 2014 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Dňa 22. februára 2014 sa v Michalovciach uskutočnil detský karneval.

Fotografie z pohrebu o. Jozefa Sukovského CSsR

Dňa 1. februára 2014 sa v Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnilo stretnutie rehoľníkov Košickej eparchie

Dňa 25. januára 2014 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Veľká večiereň, veľké povečerie a veľké posvätenie vody v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach

Dňa 25. decembra 2013 sa v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila spomienková slávnosť bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Dňa 19. decembra 2013 o 16.00 hod. sa v Bazilke minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnilo vianočné pásmo v podaní detí Cirkevnej materskej školy bl. bisk. Vasiľa Hopku v Michalovciach.