Exercície

Exercície

Duchovné cvičenia

V dňoch 23.-27. septembra 2007 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnili duchovné cvičenia pre členov michalovskej viceprovincie redemptoristov. Na exercíciách sa zúčastnilo 12 spolubratov. Stretnutia viedol pražský provinciál redemptoristov P. Stanislav Přibyl. Bol to čas počúvania i modlitieb za…
Čítať viac