Aktuálne

Primície o. Mira Bujdoša CSsR

Dňa 13. júna 2010 v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove slávil primičnú sv. liturgiu redemptorista Miroslav Bujdoš. Jeho ďalším pôsobiskom bude kláštor v Starej Ľubovni. Fotografie z primícií (tiež: Galéria-Kláštor Stropkov-Primície o. Mira Bujdoša CSsR-75 fotografií):