Aktuálne

Sväté misie v Orechovej

Dňa 8.3.2020 sa v našej farnosti Vyšné Nemecké vo filiálnej obci Orechová začali vôbec prvé sväté misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR. Počas týchto dní trvania svätých misií mali veriaci možnosť pristúpiť…
Čítať viac

Pane, nauč nás modliť sa!

V dňoch 5.-8.marca 2020 sa uskutočnili v stropkovskom kláštore redemptoristov trojdňové duchovné cvičenia na tému modlitba. Viedol ich protoihumen redemptoristov o.Metod Marcel Lukačik. Skupinka desiatich účastníkov mohla prehlbiť svoju modlitbu príhovoru, vďaky, chvály, liturgickú a  modlitbu so Svätým Písmom –…
Čítať viac

Sväté misie v Stakčíne

Naši misionári o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR viedli od 18. – 26. 01. 2020 sväté misie v obci Stakčín. Cieľom misií bolo obnoviť duchovný život farnosti a priblížiť ľudí opäť o niečo bližšie k Bohu. V rámci tohto milostivého času svätých misií…
Čítať viac

List P. Michaela pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Superior Generalis január 2020 Prot. No. 0000 001/2020 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách stretnutia v polovici šesťročia (tzv. Midsexennium meeting). Jednou z hlavných úloh týchto stretnutí bolo predstaviť, prediskutovať…
Čítať viac