Aktuálne

História Zboru svätých Cyrila a Metoda

Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pôsobí pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove. Už desať rokov je neoddeliteľnou súčasťou liturgického i kultúrneho života stropkovskej gréckokatolíckej farnosti i samotného mesta Stropkov. Siahajúc do histórie vzniku tohto speváckeho telesa, nemôžeme nespomenúť osobu gréckokatolíckeho kňaza, titulárneho kanonika…
Čítať viac