Aktuálne

Výročie Kongregácie

Dnes slávi Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi výročie svojho založenia (r. 1732). Prosíme o modlitby za jej členov a za nové povolania do tejto kongregácie. Všemohúci Bože, mocou svojho Ducha tvoríš nové veci. * Pôsobením Svätého Ducha si dal povstať…
Čítať viac

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ASR

Druhý októbrový víkend (9. – 10. október) v bazilike patril odpustu Arcibratstva svätého ruženca. Odpustová slávnosť začala v sobotu poobede modlitbou rozjímavého svätého ruženca, pokračovala slávením večierne a archijerejskej svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol emeritný biskup, Milan Chautur. V homílií veriacim pripomenul,…
Čítať viac