Archív autora: Jozef Troja

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI BLAHOSLAVENÉHO HIEROMUČENÍKA O. METODA DOMINIKA TRČKU, CSsR V MICHALOVCIACH

V sobotu 24. Augusta 2019 v popoludňajších hodinách v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa začala dvojdňová odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného mučeníka o. Metoda Dominika Trčku, CSsR. Tejto odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova ktorú viedol o. Mjr. Juraj Rizman, CSsR. Tento…
Čítať viac

Sväté misie v Ihľanoch

V dňoch od 15. do 23. júna 2019 prežívali veriaci farnosti Ihľany požehnaný misijný čas. Naposledy sa Sväté misie v tejto farnosti konali pred osemdesiatimi rokmi. Otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko a Jozef Kišák svojimi kázňami upriamili pozornosť poslucháčov na Boha, ktorý je láska….
Čítať viac

Noví misionári milosrdenstva

Dňa 12. apríla 2019 Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak, o. Jaroslav Štelbaský a o. Maroš Dupnák. Dostali tak špeciálne poslanie, aby…
Čítať viac